Vedtekter og informasjon om personvernregler

Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Personvern er viktig for Nøste barnehage og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Nøste barnehage skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder personvernforordningen (GDPR) og personopplysningsloven.