Nasjonale planer og retningslinjer

Her finner dere de nasjonale lover, planer og retningslinjer som ligger i bunn for barnehagens utforming og innhold.

Barnehageloven

Barnehageloven regulerer barnehagene i Norge. Loven gjelder for både private og offentlige barnehager, og skal først og fremst sikre barna et likeverdig, kvalitativt godt pedagogisk tilbud.

Barnehageloven skal også sikre gode arbeidsforhold for de ansatte.

Rammeplanen for barnehagens innhold og retningslinjer.

Rammeplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

Lier kommune sin kvalitestplan for barnehagene