Styringsorganer

Eierstyret

Nøste barnehage er en andelsbarnehage. Andelslaget organiserer seg med et valgt styre på 5 medlemmer -en styreleder og 4 medlemmer. Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er 2 år. Styreleder og styremedlemmer kan gjenvelges. Styret skal velges av årsmøtet, og konstituerer seg selv. Styret velger selv sin leder. Dagligleder er tilstede på møtene og har tale -og forslagsrett.

Barnehagens styre har møte 4-6 ganger i året.

SU

Samarbeidsutvalget i Nøste barnehage består av 6 representanter, 3 foreldre og 3 ansatte. Dagligleder er tilstede på møtene og har tale- og forslagsrett. Samarbeidsutvalget skal godkjenne årsplanen for den pedagogiske virksomheten og skal bli forelagt og ha retten til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud.

SU har 4-5 møter pr. år i hendhold til årsplanen. Representanter fra foreldrene velges på første foreldremøte på høsten og for 1 år av gangen.

Styret:

Navn:

Funksjon:

Telefon:

Mail:

Axel Henrik Halvorsen

Leder

95334466

axelhenrik@halvorsen.eu

Bente Tøftum

Medlem

48086134

btoftum@deloitte.no

Rune Øvereng

Medlem

90017227

rune.andre.overeng@gmail.com

Almir Hamzic

Medlem

92692587

almir@borgeinstallasjon.no

Linn Holst Tveit

Medlem

93494388

linnholst@hotmail.com

 

SU:

Navn:

Funksjon:

Telefon:

Mail:

Cecilie Polacek Nyegaard

Foresatt            Tigergutt og Petter Sprett

98051001

cecnyegaard@hotmail.com

Martina E. Sahlin

Foresatt         Nasse Nøff og Tussi

99797280

martina.sahlin@amedia.no

Ida Westlie Høydalsmo

Foresatt Nasse Nøff og Tigergutt

98440501

Ida_weidal@hotmail.com

Ann Cristin Haslestad

Ansatt

93422684

ann.cristin@nostebarnehage.no

Anne

Ansatt

995 78 408

anne.myhren@nostebarnehage.no

Vigdis Fuglstad

Ansatt

94543464

vigdisbruvik@yahoo.no

Marianne Bruvik

Daglig leder

45630799

post@nostebarnehage.no