Styringsorganer

Eierstyret

Nøste barnehage er en andelsbarnehage. Andelslaget organiserer seg med et valgt styre på 5 medlemmer -en styreleder og 4 medlemmer. Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er 2 år. Styreleder og styremedlemmer kan gjenvelges. Styret skal velges av årsmøtet, og konstituerer seg selv. Styret velger selv sin leder. Dagligleder er tilstede på møtene og har tale -og forslagsrett.

Barnehagens styre har møte 4-6 ganger i året.

SU

Samarbeidsutvalget i Nøste barnehage består av 5 representanter, 2 utvalgte fra personalet og dagelig leder. Samarbeidsutvalget skal godkjenne årsplanen for den pedagogiske virksomheten og skal bli forelagt og ha retten til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud.

SU har 4-5 møter pr. år i hendhold til årsplanen. Representanter fra foreldrene velges på første foreldremøte på høsten og for 1 år av gangen.

Styret:

Navn:

Funksjon:

Telefon:

Mail:

Axel Henrik Halvorsen

Leder

95334466

axelhenrik@halvorsen.eu

Bente Tøftum

Medlem

48086134

btoftum@deloitte.no

Sven Runar

Medlem

95903560

sven-runar.nilsen@nordson.com

Stig Selås

Medlem

97728844

stig@firmatur.no

Marianne B. Wessel Holst

Medlem

91117878

mariannebjornstad@gmail.com

 

SU:

Navn:

Funksjon:

Telefon:

Mail:

Hanne-Lene Dahlgren

Foresatt        Petter Sprett

95820415

hldahlgren@gmail.com

May Nguyen

Foresatt         Nasse Nøff

97132871

maimortensennguyen@gmail.com

Martina E. Sahlin

Foresatt         Tussi

99797280

martina.sahlin@amedia.no

Nina Solheim

Foresatt    Tigergutt

95832426

nina@firmatur.no

Stener Finsrud

Foresatt             Ole Brumm

97094538

stener.finsrud@yara.com

Bente Elisabeth Olsen

Ansatt

98419132

bente.olsen@nostebarnehage.no

Vigdis Fuglstad

Ansatt

94543464

vigdisbruvik@yahoo.no

Marianne Bruvik

Daglig leder

45630799

post@nostebarnehage.no