Offentlige etater

Her har vi samlet lenker til offentlige etater som sysler med barnehagesaker.

Lier kommune

Barnehageinformasjon på Lier kommune sin nettside
Nøste barnehage ligger i Lier kommune. Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester.

Statsforvalteren i Viken

Alle kommuner er geografisk en del av en fylkeskommune. Lier hører under Viken.

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet er en etat for barnehage, grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Arbeidsfeltet er bredt, og spenner fra læreplaner og rammeverk, eksamen og analyser til regelverk og tilsyn.

Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, høyere utdanning og forskning.