Offentlige etater

Her har vi samlet lenker til offentlige etater som sysler med barnehagesaker.

Lier kommune

Barnehage info på Lier kommune sine nettsider

Nøste barnehage ligger i Lier kommune. Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester.

Buskerud Fylkeskommunen

Alle kommuner er geografisk en del av en fylkeskommune. Lier hører under Buskerud fylkeskommune.

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet er en etat for barnehage, grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Arbeidsfeltet er bredt, og spenner fra læreplaner og rammeverk, eksamen og analyser til regelverk og tilsyn.

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, høyere utdanning og forskning.