Viktig informasjon

 • Barnehagen eies av foreldrene som et andelslag
 • Offentlig godkjent barnehage med statsstøtte
 • Åpent mandag til fredag fra kl 07.00 – kl 17.00
 • Stengt mandag til onsdag i påskeuken
 • Stengt fra og med julaften til og med 1.nyttårsdag
 • Sommerstengt 2 uker.

Barnehagen har i henhold til lov om barnehager stengt 5 virkedager pr. barnehageår til felles planlegging / kurs for hele personalet. For barnehageåret 2020-21 dreier det seg om følgende dager:

 • Fredag 20. november 2020
 • Fredag 15. januar 2021
 • Fredag 14. mai 2021
 • Torsdag 12. august 2021
 • Fredag 13. august 2021

For sommer 2021 er barnehagen stengt i uke 28 og 29.

Det er samordnet opptak med andre barnehager i Lier Kommune.                                        Opptakskriterier fastsatt av foreldrene på årsmøte er nedfelt i vedtektene for barnehagen.