Viktig informasjon

  • Barnehagen eies av foreldrene som et andelslag
  • Offentlig godkjent barnehage med statsstøtte
  • Åpent mandag til fredag fra kl 07.00 – kl 17.00
  • Stengt mandag til onsdag i påskeuken
  • Stengt fra og med julaften til og med 1.nyttårsdag
  • Sommerstengt 2 uker.

Barnehagen har i henhold til lov om barnehager stengt 5 virkedager pr. barnehageår til felles planlegging / kurs for hele personalet. For barnehageåret 2022-23 dreier det seg om følgende dager:

  • Torsdag 10. august 2023
  • Fredag 11. august 2023

De tre siste dagene kommer det informasjon om i august.

For sommer 2023 er barnehagen stengt i uke 28 og 29.

Det er samordnet opptak med andre barnehager i Lier Kommune.                                        Opptakskriterier fastsatt av foreldrene på årsmøte er nedfelt i vedtektene for barnehagen.