Hvorfor velge Nøste barnehage

Kompetent og stabilt personalet
Vi har et kompetent og stabilt personalet. Vi har fokus på kvalitet, og tror at dette i stor grad avhenger av antall voksne i forhold til antall barn. Derfor har vi høy voksentetthet og det settes tidlig inn vikar ved fravær. Vi har to pedagoger på alle avdelingne. Personalet har fokus på arbeidsmiljø og ser at trivsel fører til få utskiftninger. Personalgruppen er i alderen 20-64 år.

Utelek
Vi har en stor og utfordrende utelekeplass, med lekeapparater til barn i alle aldre. Utenfor gjerde har vi Nøstes ”grønne lunge”, Eikeliskogen, med egen bålplass og stor tomleplass i naturens omgivelser. Barnehagen har egen lavvo og mye friluftsutstyr.

Kristoffer Robin Klubb
De eldste barna har sin egen klubb, der de er sammen på tvers av avdelingene en gang i uken. Aktivitetene er spesielt tilrettelagt for aldersgruppen, og er skoleforberedende, sosiale og opplevelsesrike.

På tvers
En gang i måneden har de store avdelingene aktiviteter på tvers av avdelingene. Barna velger selv hvor de vil være; forming, baking, musikk eller turgruppe.

God tomleplass
På småbarnsavdelingene har vi god gulvplass, store leker og puter. Her kan barna bruke kroppen aktivt hele dagen.

Drivhus
I barnehagens drivhus dyrker vi tomater, agurk, paprika, mais og krydder. Vi har også busker med bringebær, blåbær, rips og solbær som barna høster fra. I tillegg har vi plommetrær og noen jordbærbusker. Hver avdeling har grønnsakskasser hvor vi har poteter, purre, gulrøtter, sukkererter ol. Barna er med på hele prosessen ”fra frø til frukt”.

Professortime
For å gi barna noen spennende og annerledes opplevelser, har de store avdelingene professortime en gang i mellom. Her utforskes ulike teknikker, og vitenskapen blir satt på prøve.

Språkposer
Vi bruker språkposer for at barna lettere skal lære begreper og øke språkforståelsen. De inneholder gjenstander som konkretiserer innholdet i sanger og fortellinger.

Foreldresamarbeid
Det er viktig å ha et nært samarbeid med foreldrene. Dere kjenner barnet best, og den daglige kontakten ved levering og henting er sentral for utveksling av informasjon og tilbakemeldinger.

Digitale verktøy
Digitale verktøy er et nyttig og morsomt redskap i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Vi ønsker at barna skal oppleve digitale verktøyet som en viktig kilde til lek,kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Gode opplevelser, erfaringer og læring innenfor det digitale området kan motivere barna til å lære mer.

Har du lyst til å vite mer om oss i tillegg til det du finner her, kom gjerne innom eller ta kontakt på mail eller telefon.