Sammen skaper vi magiske øyeblikk

Nøste barnehages grunnverdier forteller oss hva som er viktig når små og store er sammen: Raushet, Engasjement, Nærhet og Glede. Vi ønsker at disse skal ligge til grunn for alt vi gjør, synes i hverdagen og være grunnlaget for vår visjon: "Sammen skaper vi magiske øyeblikk". Visjonen er noe de ansatte jobber mot og som sikrer kvalitet i barnehagen.

Det viktigste i barnas liv er å få være sammen med voksne og andre barn som bryr seg om dem, og som vil at de skal vokse og utvikle seg under ultimate forhold. For oss i Nøste barnhage innebærer det at vi må være tilstede der barna er og være åpne for det barna uttrykker verbalt og kroppslig. Barna skal få gode opplevelser og erfaringer de kan ta med seg videre, og de skal kunne påvirke sin egen hverdag. Det er viktig at barna føler ekte varme og nærhet i samspill med store og små, og at vi kan ha det morsomt sammen. Vi ønsker å fylle barndommen med lek og glede, omsorg, læring og medvirkning.

Våre verdier:

Glede  

Det beste med å jobbe med barn, er gleden de formidler til omgivelsene rundt seg. Barn er spontane og lever her og nå, der glede, latter og humor er en viktig del av barnas liv. Å delta i lek som får fram både latter og smil er med på å skape et positivt selvbilde og fremme selvtilliten.  

Ved at voksne støtter og oppmuntrer, oppfordrer vi barna til å klare mer selv og bli selvstendige. Det er flott å se barnas glede når de opplever mestring som alt fra påkledning til å lese navnet sitt.

Vi ønsker å ha en god atmosfære der det er rom for latter og smil i barnehagen og som innbyr til bruk av humor. Voksne er forbilder som kan tøyse og legge til rette for spøk og moro. Dette skaper livsglede og er med på å fremme kreativiteten. Sang og musikk er med på å skape glede – det får det til å boble i små barns kropper. Det er også viktig at barnet opplever at de kan skape noe morsomt og at andre verdsetter humoren deres. Dette er med på å skape et positivt selvbilde hos

Raushet

For oss handler raushet om å omfavne ulikheter, se muligheter i stedet for begrensninger og møte andre med forståelse. Vi ønsker at raushet skal påvirke barna til å utvikle viktige sosiale ferdigheter i deres møte hverandre. Det handler om å gi noe til andre uten å forvente noe tilbake. Ved å møte hverandre positivt tror vi barna tør å prøve nye ting og utforske verden som ligger foran dem.

Vi skal ha et inkluderende miljø hvor alle skal være en del av et felleskapet og føle tilhørighet. Vi ønsker å møte barna med empati og vennlighet. De skal være trygge på at vi ønsker dem det beste.

Engasjement

Engasjerte voksne er med på å utvikle glade, selvstendige og undrende barn. Vi ønsker å være voksne som er tilstede, og som viser interesse og begeistring sammen med barna.

Barna skal oppleve voksne som ser dem og som aktivt tar del i deres hverdag. Voksne som oppmuntrer og roser barna er med på å støtte opp om deres initiativ.

Engasjement handler om å inspirere, og la seg rive med. Sammen skal vi ta i bruk fantasien, tørre å slippe oss løs og være impulsive. Felles opplevelser er med på å bygge relasjoner, skape fellesskap og følelsen av at her er det godt å være.

Nærhet

Nærhetfor oss betyr å være tilstedeværende voksne som viser trygghet og godhet. Det å bli møtt med et smil og hei om morgenen, å bli sett, legger grunnlaget for en god start på dagen.

Vi bestreber å være voksne som har god tid til hvert enkelt barn. Vi skal se hvilke behov barnet har, om det trenger trøst, oppmuntring eller hjelp til å komme inn i lek med andre.

I barnehagen er omsorg i fokus. Når barna opplever nærhet blir de tryggere på å gi det videre til andre

Det å være voksne som virkelig lytter til barna, og tar fatt i barns ideer, skaper fellesskap og nærhet. Ved å gripe øyeblikkene, og prate om det barna er opptatt av, legges grunnlaget for de gode samtalene.