Sykdom og helse

Smittespredning i barnehager skjer hovedsakelig gjennom direkte eller indirekte kontaktsmitte og antagelig i mindre grad gjennom dråpesmitte. Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn og det er derfor viktig at barna holdes hjemme når det er sykt. Hovedregel er at barn med feber eller er smittebærer holdes hjemme, men man må også vurdere hvorvidt barnets allmenntilstand er av en slik karakter at det vil ha det bedre under hjemlige forhold. re under hjemlige forhold. Nedenfor har vi samlet noen linker som er veldig informative.

Folkehelseinstituttet

Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet) er direkte underlagt Helse-og omsorgsdepartementet, sidestilt med Helsedirektoratet, Helsetilsynet og Legemiddelverket. Instituttet består av fem fagdivisjoner: Smittevern, miljømedisin, epidemiologi, psykisk helse samt rettsmedisin og rusmiddelforskning. I tillegg kommer Divisjon for samfunnskontakt og instituttressurser. På denne linken finnes overordnet informasjon om Folkehelseinsituttets virksomhet,  lenker til instituttets strategi, organisasjonskart og serviceerklæring, instituttets brukerundersøkelser og offentlig postjournal.

Råd fra folkehelseinstituttet v/barns sykdom

Faglige råd fra Folkehelseinstituttet knyttet til forebygging, hygiene, og ulike symtomer og sykdommer.

Hodelus

Hodelus suger blod i hodebunnen og bittene kan gi kløe. For å bli kvitt hodelus må man benyttelusemidler eller fjerne lusa ved hyppig kjemming. Hodelus kryper fra hode til hode ved nærkontakt. For å unngå gjensmitte er det derfor viktig at alle i omgangskretsen som har lus behandles samtidig. Kunnskap om hvordan man oppdager og behandler hodelus riktig er viktig. For mer info se link ovenfor