Foreldresamarbeid

Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Det er derfor viktig med et nært og godt samarbeid. Samarbeidet skal være preget av gjensidig åpenhet og tillit, og alltid skal ha barnets beste som mål. Dette skal danne grunnlag for at foreldrenes medvirkning i forhold til tilretteleggingen av barnas hverdag i barnehagen, blir ivaretatt på best mulig måte. Foreldre skal være trygge på at barna deres har gode omsorgspersoner rundt seg som ser, respekterer og sørger for at de er deltakende i et trygt og utviklende fellesskap.                                                                                  

Den daglige kontakten ved levering og henting er sentral for utveksling av informasjon og tilbakemeldinger. Foreldre er en viktig ressurs, og god dialog er nødvendig for å kunne danne et helhetlig bilde av barnet og dermed legge til rette for en trygg og utviklende hverdag i barnehagen. 
Ut over den daglige kontakten, blir ytterligere informasjon til foreldre formidlet pr. e-post og på barnehagens hjemmeside. Barnehagen gir foreldre glimt fra barnas hverdag ved bruk av bilder og video.

Foreldre ønskes velkommen til lysfest, påskefrokost, sommerfest og foreldrekaffe i barnehagen vår.