Velkommen til Nøste barnehage

Barnehagen er et fantastisk sted, der vi omgis av omsorg, latter og glede. Samtidig lærer vi mange ting, for de voksne er med og tilstede.

Nøste barnehage ligger på Nøste i Lier. Vi har fem avdelinger med 80 barn i alderen 0 - 6 år. Barnehagen er en foreldredrevet andelsbarnehage som åpnet i 1998.

Styret består av fem valgte foreldrerepresentanter som er personalets overordnede, spesielt med tanke på økonomi. Barnehagens daglig leder har ansvaret for driften.

Barnehagen har personale med høy faglig kompetanse. For å opprettholde god kvalitet i barnehagen har vi god bemanning med stor pedagogtetthet og erfaring. Virksomheten er pedagogisk tilrettelagt, og vi følger Lov om barnehage og Rammeplanen.

I Nøste barnehage har vi:                                                                      

  • God bemanning og kompetent personale
  • En flott barnehage med stort uteområde
  • Kristoffer Robin klubb for 5-åringene
  • Grupper "på tvers" av de store avdelingene
  • Eget drivhus
  • Stort og variert uteområde
  • Informasjon på egen hjemmeside