Søknadsskjema

Søknadsfrist for barnehageplass fra høsten 2017 er 1. mars. For å komme i betraktning til plass ved det årlige hovedopptaket, må søknaden være mottatt innen søknadsfristen. Barnehagene i Lier samarbeider om hovedopptaket ved felles søknadsskjema og samordning av opptak.