Tigergutt 3-6 år

Hei og hopp, å gå på Tigergutt er topp !!!!

Trygge, glade og lekende barn
vi vil ha mye glede å nøste i vårt garn.
Hvert barn blir sett, vi har tid til alle,
og vi voksne trøster hvis du skulle falle.

Lek og læring, det er en plan på det vi gjør,
men de voksne kan også være helt sprø
Det er morsomt å tulle litt, det skjer mye gøy
både voksne og barn liker å ha det litt "skøy".

Ute og leker i all slags vær
alt vi trenger er jo gode klær.
På tur i skogen, lekeplassen og Spiralen
Aking, ski og skøyter, vi koser oss hele dagen.