Barnehagens verdier

Nøste barnehages grunnverdier forteller oss hva som er viktig når små og store er sammen: raushet, engasjement, nærhet og glede. Vi ønsker at disse skal ligge til grunn for alt vi gjør, synes i hverdagen og være grunnlaget for vår visjon.

Treet vårt viser de fire grunnverdier som personalet jobber etter, glede, raushet, engasjement og nærhet (GREN). Treet symboliserer at vi hele tiden er i utvikling, at blader vokser til, og at barnet og leken er i grunnstammen.