Barnehagens visjon

"Sammen skaper vi magiske øyeblikk." Vi ønsker at barna skal se tilbake på årene i bhg som en del av sin gode barndom. Gode minner, nære relasjoner, opplevelser og kunnskap skal være basis for livet videre.

Nøste barnehages grunnverdier forteller oss hva som er viktig når små og store er sammen: raushet, engasjement, nærhet og glede. Vi ønsker at disse skal ligge til grunn for alt vi gjør, synes i hverdagen og være grunnlaget for vår visjon:

Sammen skaper vi magiske øyeblikk

Vi ønsker at barna skal se tilbake på årene i bhg som en del av sin gode barndom. Gode minner, nære relasjoner, opplevelser og kunnskap skal være basis for livet videre.