Velkommen til Nøste barnehage

Barnehagen er et fantastisk sted, der vi omgis av latter og glede. Samtidig lærer vi mange ting, for de voksne er med og tilstede.

Nøste barnehage ligger på Nøste i Lier. Vi har fem avdelinger med ca. 80 barn i alderen 0 - 6 år. Barnehagen er en foreldredrevet andelsbarnehage som åpnet i 1998.

Styret består av fem valgte foreldrerepresentanter som er personalets overordnede, spesielt med tanke på økonomi. Barnehagens daglig leder har ansvaret for driften.

Hver avdeling har en pedagogisk leder og to assistenter. Virksomheten er pedagogisk tilrettelagt, og forpliktet til å følge lov om barnehage og rammeplanen.

I Nøste barnehage tilbyr vi:                                                                      

  • God bemanning og kompetent personale
  • En flott barnehage med stort uteområde
  • Kristoffer Robin klubb for 5-åringene
  • Grupper "på tvers" av de store avdelingene
  • Eget drivhus
  • Egen bålplass
  • Informasjon på egen hjemmeside