Omsorg

En omsorgsfull relasjon er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg har verdi i seg selv.             Rammeplanen for barnehagen

God omsorg kjennetegnes av nærhet, varme, innlevelse og vilje til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg har verdi i seg selv.

Voksne som bryr seg, har tid til å lytte, forstå, sette seg inn i situasjoner og ikke minst hjelpe er essensielt. Barn trenger nærhet og varme fra oss voksne for å få det beste ut av det de opplever og erfarer i barnehagen og bli i stand til å utforske og lære om verden omkring seg.

I barnehagen handler omsorgen om relasjoner mellom de voksne og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barna mulighet til å gi hverandre og ta i mot omsorg, er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse.

Godt foreldresamarbeid gir barna muligheten til å binde sammen to verdener, hjemmet og barnehagen. Vi ønsker at foreldrene er trygge på at vi bryr oss om deres barn, og at det blir godt tatt vare på.