Styringsorganer

Eierstyret

Nøste barnehage er en andelsbarnehage. Andelslaget organiserer seg med et valgt styre på 5 medlemmer -en styreleder og 4 medlemmer. Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er 2 år. Styreleder og styremedlemmer kan gjenvelges. Styret skal velges av årsmøtet, og konstituerer seg selv. Styret velger selv sin leder. Dagligleder er tilstede på møtene og har tale -og forslagsrett.

Barnehagens styre har møte 4-6 ganger i året.

SU

Samarbeidsutvalget i Nøste barnehage består av 5 representanter, 2 utvalgte fra personalet og dagelig leder. Samarbeidsutvalget skal godkjenne årsplanen for den pedagogiske virksomheten og skal bli forelagt og ha retten til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud.

SU har 4-5 møter pr. år i hendhold til årsplanen. Representanter fra foreldrene velges på første foreldremøte på høsten og for 1 år av gangen.

Styret:

Navn:

Funksjon:

Telefon:

Mail:

Anette Granaas

Leder

91919260

anette@oxer.no 

Bente Tøftum

Medlem

48086134

btoftum@deloitte.no

Sven Runar

Medlem

95903560

sven-runar.nilsen@nordson.com

Stig Selås

Medlem

977 28 844

stig@firmatur.no

Marianne B. Wessel Holst

Medlem

91117878

mariannebjornstad@gmail.com

 

SU:

Navn:

Funksjon:

Telefon:

Mail:

Monica Bakken

Foresatt        Petter Sprett

91838301

monska72@hotmail.com

Ane Thorkhildsen

Foresatt          Tussi

480 65 133

anetorkildsen@gmail.com

Valeria Isabell Yanez

Foresatt        Nasse Nøff

911 08 823

valeria.yanez@yahoo.no

Mari Wøien Gilhuus

Foresatt    Tigergutt

90961387

mwgilhuus@gmail.com

Camilla Kongshaug

Foresatt             Ole Brumm

976 59 507

camilla.kongshaug@gmail.com

Bente Elisabeth Olsen

Ansatt

98419132

bente.olsen@nostebarnehage.no

Vigdis Fuglstad

Ansatt

94543464

vigdisbruvik@yahoo.no

Marianne Bruvik

Daglig leder

45630799

post@nostebarnehage.no