Praktiske opplysninger

 • Barnehagen eies av foreldrene som et andelslag
 • Offentlig godkjent barnehage med statsstøtte
 • Åpent mandag til fredag fra kl 07.00 – kl17.00
 • Stengt mandag til onsdag i påskeuken
 • Stengt fra og med julaften til og med 1.nyttårsdag
 • Sommerstengt 2 uker.

Barnehagen har i henhold til lov om barnehager stengt 5 virkedager pr. barnehageår til felles planlegging / kurs for hele personalet. For barnehageåret 2016-17 dreier det seg om følgende dager:

 • Torsdag 10. august 2017
 • Fredag 11. august 2017
 • Fredag 24. november 2017
 • Fredag 13. april 2018
 • Fredag 18. mai 2018

For sommer 2018 er barnehagen stengt i uke 28 og 29. Oppholdsbetaling fastsettes av foreldrene på årsmøte hvert år.

Det er samordnet opptak med andre barnehager i Lier Kommune.

Opptakskriterier fastsatt av foreldrene på årsmøte er nedfelt i vedtektene for barnehagen.

Personaltettheten: Personalet er fordelt på 3 ulike vaktlag.                                                

Vaktlagene består av en person fra hver avdeling.                            

 • Tidligtidligvakt 07.00 -14.30                                                         
 • Tidligvakt 07.30-15.00                                                         
 • Mellomvakt 08.30-16.00                                              
 • Senvakt 09.30- 17.00 

Dette er grunnrytmen. Avdelingene har også mulighet til å justere noe innenfor denne rammen i forhold til behov på sin avdeling. Avdelingene er alltid sammen på småbarnsavdelingen fra 07.00 til 07.30 hver dag.

Når et barn fyller år er det hyggelig å markere dette. Barnet får krone og hver avdeling har sine tradisjoner på hvordan de markere dette. Mange av avdelingene lager litt ekstra god mat den dagen –alt fra ovnspannekaker til deilige pizzasnurrer. Andre ganger spiser vi kake, is, gele eller lignede. Foreldrene trenger derfor ikke ta med noe i barnehagen.