Viktig informasjon

 • Barnehagen eies av foreldrene som et andelslag
 • Offentlig godkjent barnehage med statsstøtte
 • Åpent mandag til fredag fra kl 07.00 – kl 17.00
 • Stengt mandag til onsdag i påskeuken
 • Stengt fra og med julaften til og med 1.nyttårsdag
 • Sommerstengt 2 uker.

Barnehagen har i henhold til lov om barnehager stengt 5 virkedager pr. barnehageår til felles planlegging / kurs for hele personalet. For barnehageåret 2017-18 dreier det seg om følgende dager:

 • Mandag 12. november 2018
 • Fredag 18. januar 2019
 • Fredag 31. mai 2019
 • Torsdag 15. august 2019
 • Fredag 16. august 2019

For sommer 2019 er barnehagen stengt i uke 28 og 29.

Det er samordnet opptak med andre barnehager i Lier Kommune.                                        Opptakskriterier fastsatt av foreldrene på årsmøte er nedfelt i vedtektene for barnehagen.