Foreldresamarbeid

Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Det er derfor viktig med et nært samarbeid hvor gjensidig åpenhet og tillit vektlegges. Foreldre skal være trygge på at barna deres blir sett og respektert og får delta i et fellesskap som gjør dem godt.

Den daglige kontakten ved levering og henting er sentral for utveksling av informasjon og tilbakemeldinger.                                                                                                                          

 På Nøste vektlegger vi:

  • God tid i den daglige kontakten 
  • I møtekomme foreldrenes ulike behov
  • Foreldremedvirkning
  • Glimt fra hverdagen ved bruk av bilder og video
  • Gode informasjonsrutiner muntlig, skriftlig og på e-post
  • Lysfest, påskefrokost, sommerfest og foreldrekaffe