Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Kom igjen !!

Kom igjen! Rim rimer på prim, prim rimer på lim, lim rimer på fin, fin rimer på slim, slim rimer på fiskestim, fiskestim rimer på, … hjelp meg nå! Kom igjen, rim i vei og bli min rimevenn!