Barnehagens 5 -årsplan

I Nøste bhg har vi valgt å lage en årsplan som varer i en periode på 5 år. Den er et viktig bindeledd mellom barnehage og foreldre og skal beskrive hva vi vil oppnå og hva virksomheten skal inneholde i perioden. Den skal være et grunnlagsdokument for personalgruppen som team og som utgangspkt. for samarbeidet med foreldrene. Årsplanen skal bidra til å styre og vurdere det som foregår i bhg. Den skal gi en konkret og profesjonell informasjon om bhg pedagogiske arbeide. I tillegg utarbeider hver avdeling en periodeplan med mer detaljert info om det som skjer på avdeling gjennom hele året.