Fornøyde foreldre

Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Det er derfor viktig med et nært samarbeid hvor gjensidig åpenhet og tillit vektlegges. Foreldre skal være trygge på at barna deres blir sett og respektert og får delta i et fellesskap som gjør dem godt.

Berit Landsend-Holo og Morten Holo

Som nyinnflyttet til Lier sjekket vi med naboer om hvilke barnehager de anbefalte - og alle var entydige vedrørende Nøste Barnehage. Det tok ikke lang tid før vi fikk bekreftet de gode anbefalingene: Vår sønn Rasmus stortrivdes fra første stund og vi selv fikk en utrolig god kontakt med både ansatte, barna og deres foreldre.

Ikke en dag har Rasmus ønsket heller å være hjemme, og som foreldre er det en stor glede nærmest daglig å oppleve alle ansattes engasjement og faglige dyktighet - tillegg til deres synlig glede av samværet med Rasmus og de andre barna. Vi er spesielt imponert over hvordan hvert enkelt barn blir sett og ivaretatt, og gleder oss over alle aktiviteter barna kan være med på som vitner om ansatte med en unik kombinasjon av nytenkning og lang erfaring.

Alt nå begynner vi å grue oss til Rasmus skal forlate dette fantastiske tilbudet - vi kan vanskelig tenke oss en bedre barnehage enn Nøste.

Kristin Bævre

Nøste barnehage ligger fint til med store, velholdte inne og uteområder og et variert lekemiljø. Jeg opplever at barna blir møtt av dyktige og trygge voksne som er tilstede for barna. Jeg er veldig imponert og fornøyd med hvordan personalet klarer å utnytte ressursene de har til å skape et variert program med god kvalitet hvor barna ofte har mulighet til å velge hvilken aktivitet de vil være med på. Jeg opplever å få god informasjon og at personalet møter både barna og meg som forelder på en positiv måte. Jeg har tre barn som har gått/går i barnehagen og er veldig fornøyd med tilbudet.

Jeg synes personalet i barnehagen er det viktigste og beste med Nøste Barnehage! Jeg føler meg trygg på at barna får den beste omsorgen fra trygge, engasjerte og dyktige voksne i et stimulerende miljø hvor jeg opplever at lek, vennskap, glede, utvikling og anerkjennelse av hvert enkelt barn er i fokus.

Marianne Thomassen

Vi bodde i Oslo da vi kjøpte hus på Nøste og kjente ikke til noen av barnehagene i området. Etter fem år med barn i ulike typer barnehager i Oslo var vi ganske klare på hva vi mente var viktig i forhold til valg av ny barnehage for de to minste. Vi ville at Einar og Tord skulle gå i en avdelingsbarnehage og ikke en stor basebarnehage. Vi ønsket at personalet i barnehagen skulle være stabilt, siden vår erfaring er at personalet blir værende i gode barnehager og at fornøyd personale gir god barnehage. Vi ønsket også en barnehage med hovedfokus på glade barn og et balansert forhold mellom styrte aktiviteter og omsorg, spesielt for de aller minste. I tillegg var det viktig for familielogistikken at barnehagen lå gunstig plassert i forhold til pendling med tog og gangavstand fra bolig. Vi var heller ikke ute etter en barnehage med spesielt fokus på en livssynsretning.

Før vi bestemte oss for hvor vi skulle søke plass besøkte vi aktuelle barnehager i området. Vi syntes at Nøste barnehage var den barnehagen som svarte klart best til våre ønsker.

Det beste med Nøste barnehage er at barna trives utrolig godt og vi vet at de er i gode hender hver eneste dag. Nøste barnehage har svart til absolutt alle forventningene (og forhåpningene) vi hadde, og det er den gode helheten som er den aller største verdien for oss.

Mette Enger Schau

Vi hadde hørt mye bra om Nøste Barnehage da det var på tide å søke barnehageplass. Nå har vi tre barn på to, fire og seks år i Nøste barnehage. Og vi har aldri angret på valget!
Trygge stabile voksne og et godt pedagogisk tilbud er noe av det beste barnehagen tilbyr. Det er tid til en prat om dagen til ungene ved henting, levering og foreldresamtaler bekrefter at personalet ser hvert enkelt barn med de forskjeller de har. Det er stor god plass både inne på avdelingene og ute, samtidig er barnehagen god og lun og det er tydelig at ungene mine har det bra og trives i barnehagen.

Det beste med barnehagen er den flotte måten de følger opp hvert enkelt barn på.
Barna mine er trygge og blir godt passet på hele veien fra ettåringen som skulle tilvennes til seksåringen som storkoser seg i Kristoffer Robin klubben. Klubben er for de store barna, som skal begynne på skolen, der blir ungene godt kjent på tvers av avdelingene. Det pedagogiske tilbudet er godt tilpasset alle alderstrinn og det er alltid spennende med et nytt år i barnehagen.