Foreldremøte 10. oktober 2018

Vi minner på at det er foreldremøte i barnehagen onsdag 10. oktober 2018. Småbarnsavdelingene begynner møtet kl 18.00. På de store avdelingene begynner det kl 19.00. Dere som har barn på både liten og stor avdeling kan gå i fra på småbarn når møtet begynner på stor avdeling. Vi gleder oss :-)